Jata Negara KKM logo

SISTEM AKUAN PEMATUHAN
DASAR KESELAMATAN ICT KKM
(ePATUH)

Kementerian Kesihatan Malaysia
BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT (2021)